Etymologiebank

De website etymologiebank.nl is in januari 2010 opgezet door Nicoline van der Sijs, als vervolg op het vierdelige Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN), waarvan in 2009 het laatste deel is verschenen. Het doel van deze website is om alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands op woordniveau aan te bieden op één centraal punt en in chronologische volgorde: van de recentste publicaties tot de oudste. Zo kunnen geïnteresseerde taalliefhebbers de herkomst van Nederlandse woorden opzoeken op de website. Daarnaast is etymologiebank.nl bedoeld als onderzoeksinstrument voor etymologen en andere taalkundigen: op etymologiebank.nl kunnen zij in één oogopslag alle informatie over een woord, woorddeel of uitdrukking vinden en eveneens kunnen zij informatie vergaren over betekenisontwikkelingen, klankveranderingen en dergelijke.

Sinds de eerste release in november 2010 is informatie uit meer dan vijfentwintig woordenboeken met herkomstinformatie beschikbaar. In volgende releases zullen stapsgewijs nieuwe woordenboeken aan de etymologiebank worden toegevoegd.

De woordenboeken zijn gescand en gecorrigeerd door vrijwilligers. De website is ontwikkeld in samenwerking met het Meertens Instituut, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Kiliaanstichting. Jeroen Balkenende heeft de database van etymologiebank.nl ontworpen.

Op etymologiebank.nl zullen niet alleen de gegevens uit oudere etymologische publicaties worden opgenomen, maar specialisten zullen ook nieuwe etymologische lemma’s schrijven en correcties en aanvullingen geven op bestaande etymologieën.

Woordenboeken:
31
Woorden:
53.972
Deelnemers:
50
Looptijd:
2010 - heden
Status:
Lopend
Terug naar vorige pagina