Het Meertens Instituut heeft een lange traditie in het werken met vrijwilligers: de voorganger van het instituut, het Dialectenbureau, werd in 1930 opgericht met de uitdrukkelijke opdracht de taalvariatie binnen Nederland in kaart te brengen, en daarvoor een netwerk van informanten aan te leggen die woonachtig waren door heel Nederland.

Aan die informanten werden vragen over hun taalgebruik, en later ook over volksgebruiken en namen, gesteld. De grote hoeveelheid antwoorden die sindsdien zijn binnengekomen, worden momenteel binnen het project Digitalisering Meertens Vragenlijsten heel toepasselijk opnieuw door vrijwilligers gedigitaliseerd: sommige van die vrijwilligers blijken de kinderen of leerlingen van de oorspronkelijk invullers te zijn!

Lees verder...