Historische kranten

De Koninklijke Bibliotheek heeft een enorme hoeveelheid historische kranten gedigitaliseerd en met optische tekenherkenning gelezen, zodat ze voor het algemene publiek doorzoekbaar zijn. De kranten zijn te vinden op Delpher.nl. De meeste oude kranten, vanaf 1618, zijn gezet in het gotische schrift. Sommige kranten zijn in Romeins schrift gezet, maar in beide gevallen geldt dat de optische tekenherkenning niet uit de voeten kan met deze oude schriften en de tekens grotendeels verkeerd gelezen heeft. Dat betekent dat men niet naar woorden of namen in de kranten kan zoeken: die worden namelijk niet gevonden.

Daarom is in samenwerking met het Meertens Instituut een crowdsourcingproject opgezet dat als doel heeft de kranten door vrijwilligers te laten overtikken, zodat de gegevens foutloos en betrouwbaar worden, en geïnteresseerden en onderzoekers er optimaal gebruik van kunnen maken. De kranten zijn inhoudelijk heel interessant, omdat zij het nieuws van vier eeuwen geleden geven: dichter op het verleden kun je bijna niet komen.

Het project bestaat uit drie delen: het eerste betreft het overtikken van Nederlandstalige 17e-eeuwse kranten, waarvan de applicatie hier te vinden is.

Het tweede betreft het overtikken van Franstalige 17e-eeuwse kranten, waarvan de applicatie
hier is te vinden

Het derde betreft het overtikken van kranten uit de Tweede Wereldoorlog. Dit project is voorlopig voltooid.

Achtergrondinformatie over het project is te vinden op:

Het project loopt nog. Belangstellenden kunnen zich via de website inschrijven, of een berichtje te sturen naar Nicoline van der Sijs: post@nicolinevdsijs.nl.

Kranten:
6.184
Artikelen:
63.526
Deelnemers:
227
Looptijd:
2014 - heden
Status:
Lopend
Terug naar vorige pagina