Achtergrond

Het Meertens Instituut heeft een lange traditie in het werken met vrijwilligers: de voorganger van het instituut, het Dialectenbureau, werd in 1930 opgericht met de uitdrukkelijke opdracht de taalvariatie binnen Nederland in kaart te brengen, en daarvoor een netwerk van informanten aan te leggen die woonachtig waren door heel Nederland. Aan die informanten werden vragen over hun taalgebruik, en later ook over volksgebruiken en namen, gesteld. De grote hoeveelheid antwoorden die sindsdien zijn binnengekomen, worden momenteel binnen het project Digitalisering Meertens Vragenlijsten heel toepasselijk opnieuw door vrijwilligers gedigitaliseerd: sommige van die vrijwilligers blijken de kinderen of leerlingen van de oorspronkelijk invullers te zijn!

Vroeger gingen de onderzoekers letterlijk bij informanten langs aan huis, maar tegenwoordig worden de vragen via het Meertens Panel digitaal verzameld. Bovendien is het aantal projecten waarbij het Meertens Instituut samenwerkt met vrijwilligers,de laatste jaren fors gegroeid, zie Lopende projecten. Die vrijwilligers leveren een onschatbare bijdrage aan het onderzoek van het Instituut doordat zij grote hoeveelheden gegevens digitaal beschikbaar maken of verrijken voor onderzoek.

Iedereen kan een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderzoek van het Meertens Instituut. Als u daarin geïnteresseerd bent, meld u dan aan bij een van de onderstaande projecten, of stuur een berichtje naar de projectleider Nicoline van der Sijs (post@nicolinevdsijs.nl).

Terug naar vorige pagina